top of page
HEDER1200_פיתוח מנהלים.jpg
תמונה1.png

אנשים. תהליכים. הטמעה. טכנולוגיות. תוצאות.

תוכנית פיתוח והכשרה למנהלי צוותים, מנהלי משמרות ומדריכים.

האתגרים היום יומיים עמם מתמודדים המנהלים במוקדים מורכבים ומגוונים: שינוי יעדים, הוספת משימות, עומסים מתמשכים, שינויים ארגוניים, אי ודאות, חוקי שוק משתנים, רגולציה מתעדכנת, איחוד פעילויות, דרישה להתייעלות, בניית תהליכים חדשים, הטמעת מערכות ושיטות עבודה חדשות וניהול שיפור מתמיד.

הקניית ידע מדויק וכלים ספציפיים לניהול בסביבת עבודה של מוקדים מסייעת למנהלים במוקדים ליישם את הכלים ושיטות העבודה עם היציאה מהכיתה והכניסה לאולם המוקד.

מנהלים-מוקדים.jpg

תוכניות הפיתוח וההכשרה משלבות לימודים בקבוצה בכיתת ההדרכה וחניכה אישית בשטח:

תוכנית פיתוח והכשרת מנהלי צוותים במוקדים:

התוכנית כוללת את הנושאים: תכנון וניהול שגרות ניהול צוות, מיומנויות ניהול נציגים תוך מיקוד ביעדים ובביצועים, כלים לתקשורת אפקטיבית, העברת מסרים, ניהול ישיבות צוות, ביצוע חניכה ומשוב ויצירת שיפור מתמיד.

הכשרת אחמ"שים במוקדים:

התוכנית כוללת את הנושאים: ניהול שגרות והעברת מסרים מהבמה, ניהול בסביבה מרובת יעדים בזמני עומס, קבלת החלטות וגמישות לשינויים במהלך משמרת והשפעה ברגעי האמת.

הכשרת מדריכים במוקדים:

התוכנית כוללת את הנושאים: ניהול שגרות הדרכה ומשימות פיתוח הדרכה. כלים לתקשורת אפקטיבית, העברת מידע וידע ומיומנויות ניהול כיתה.

בנוסף:

  • ניתן לתכנן את תוכניות הפיתוח באופן ממוקד ומותאם החל ממפגש אחד ועד ל-7 מפגשים.

  • בכל תוכניות הפיתוח ניתן לשלב כלי הטמעה ויזואלית.

bottom of page