ניהול

פיתוח מצוינות בשירות​

פיתוח מצוינות בשירות טומן בחובו מכלול שלם של רעיונות, פעולות, תהליכים ותפיסות שמטרתן להביא לשיפור מתמיד בשירות. נותני שירות הנהנים מעבודתם, אנשים המשוחררים מתסכולים וקונפליקטים בתקשורת הבינאישית עם הלקוחות, יתרמו ויעצימו את המערכת אליה הם משתייכים. שביעות הרצון של נותני השירות בעבודתם סוללת את הדרך להבטחת שביעות רצונם של הלקוחות.

האנשים הם לב ההצלחה, יש לגבש את הזהות המקצועית של האנשים, לפתח כישורים אישיים, יכולות ומחויבות למשימה העסקית, להעניק תמיכה מקצועית שוטפת ולהביא לידי ביטוי את ההערכה על ההישגיים וההצלחות במערכת ההנעה והתגמול.

הנעת אנשים למצוינות בשירות:
1. הובלת תהליכים אסטרטגיים לשיפור השירות.
2. הקמת פורום שירות ארגוני.
3. ייזום צוותי שינוי ושיפור. 
4. חניכה אישית למנהלים.
5. פיתוח אמנת שירות ארגונית.
6. הנחיית סדנאות למנהלים ולעובדים, בתחום שיפור איכות השירות.