ניהול

רויטל סגל יעוץ עסקי revital segal

ביצוע מהלכי שינוי ארגוני בהתאם למטרות העסקיותכדי לשמור על יתרון תחרותי יש לפעול באופן פרואקטיבי לאורך הזמן.
ביצוע שינויים ארגוניים במערך הלקוחות, השירות והמכירה, משפיע מידית ובאופן ישיר על האנשים, העובדים והמנהלים ודרכם על הלקוחות. סביבת העבודה הופכת למצב של אי ודאות ועלולות להופיע התנגדויות גלויות וסמויות.
 

לכן בתהליך של שינוי ארגוני חשוב להיערך, לבחון ולהגדיר את התרחישים הבאים:
- זיהוי "סוכני השינוי" וגיוסם לתהליך – אנשי המפתח
- רתימת השותפים המרכזים לתהליך השינוי ומיפוי רמת המחויבות של כל אחד ואחת מהם.
- בחינת כל התרחישים וההשלכות על אנשי הארגון ועל הלקוחות.
- איתור מקורות ההתנגדות גלויים ומקורות התנגדות סמויים שעלולים להפריע בהטמעת השינוי
- תחקור והבנת הלקחים מתהליכי שינוי קודמים ולמידה מניסיון עבר
- איתור ערוצי תקשורת פורמליים וערוצי תקשורת בלתי פורמליים להעברת מסרים בארגון
- תכנית פתרונות ושיטת עבודה בהתייחס לכל התרחישים, ההשלכות,  ההתנגדויות, הלקחים והסיכונים.
- תכנית הכשרה מתאימה לצמצום פערי הידע והגברת תחושת הביטחון המקצועי