ניהול

רויטל סגל יעוץ עסקי revital segal

הקניית כלים שבעזרתם צוות המנהלים יוביל את המוקד לעמידה ביעדיםהאתגרים שעומדים בפני המנהל רבים, מורכבים ומתחומים שונים: סביבה של שינויים עסקיים, שינויים ארגוניים, ניהול מטריציוני, גלובליזציה, ניהול אנשים מדורות שונים, סביבה של אי ודאות, חוקי שוק משתנים, רגולציה מתעדכנת, תרבות ארגונית תחרותית, יעדים עסקים משתנים.

מנהל המסוגל להטמיע תהליכי שיפור תוך שיתוף פעולה מסייע במניעת קונפליקטים ובכך חוסך במשאבי זמן וכסף יקרים, מעצים את האנשים והמחויבות שלהם לארגון, ומקדם את היעדים העסקיים.

הקניית כלים המובילים להנעת האנשים לתוצאות הם אלו המחברים בין ניהול האנשים לניהול המשימות. הייעוץ, החניכה והליווי האישיים ממוקדים בהטמעת הכלים בסביבת העבודה.

1. מנהל כמאמן וחונך On the job coaching העצמת האחר, הכרת היכולות והכישורים של אנשי הצוות, הנעת האנשים לשיפור אישי ולתוצאות.
2. הקניית כלים לצמצום השונות המקצועית והשונות בהשיגי אנשי הצוות.
3. ניהול ממשקים ושיתופי פעולה בארגון ומחוצה לו
4. ניהול שיחה, פגישה וישיבה בהקשבה פעילה ותקשורת שיתופית, הנעת האנשים לתוצאות עם הסמכות ובלעדיה.
5. ניהול שיחת משוב והערכה ב"שיחה פתוחה" ובראייה קדימה
6. הקניית כלים לניהול מחלוקות, המנהל מגשר מצד אחד ובורר מצד שני.
7. ניהול דיונים וישיבות בשילוב כלים מעולמות של הנחיית קבוצות במטרה לנהל דיון אפקטיבי ממוקד תוצאות.
8. ניהול ממשק התקשורת מול המנהל הבכיר