ניהול

רויטל סגל יעוץ עסקי revital segal

מדידה ותמרוץ אפקטיביים

הקשר בין היעדים האסטרטגיים של הארגון לשיטת התגמול, הגדרת יעדים ברורה המתמרצת את האנשים, קשר ברור וחזק בין ביצועי העובד לבין תגמולו, קיצור הזמן בין ביצועי העובד לבין קבלת התגמול ומערכת המאפשרת סנכרון ואחידות בין התגמולים בהיררכיות השונות בארגון הם מפתחות להצלחה.

המטרה: בנייה או שדרוג תכנית התמרוץ בארגון. תכנית הנשענת על מדדים אובייקטיבים המביאה לשיפור מתמיד בביצועי המכירה.
 

תוצרי התהליך: הפקת תכנית תמרוץ מקצועית ואפקטיבית הכוללת:
- בחירת יעדים והצבתם
- בניית מדדים רלוונטיים המאפשרים להגדיר ולבדוק את מידת ההצלחה
- כלים לניהול ובקרה של התכנית
- תהליך עבודה מובנה וכלים לבקרה שוטפת

 

תהליך העבודה:
בחינת אפקטיביות התכנית הקיימת
קביעת תקציב התגמול
בניית תכנית מפורטת הכוללת:
1. האוכלוסיות המשתתפות בתוכנית,  סוג העיסוק,  רמת הדרג וקבוצת האוכלוסייה: מרכיב אישי,  קבוצתי וארגוני
2. מדדים ומשקולות: מחזור מכירות, רווחיות, מוצרים, שביעות רצון לקוחות
3. סך התגמול בהגעה לרמת ביצועים מצופה, סף לתמרוץ וחסם עליון
4.  היחס בין שכר הבסיס לגובה התמריץ, מועדי מדידת הביצועים ותשלום התמריצים
ביצוע אינטגרציה של מדדי ויעדי כל היחידות בארגון ותאום ביניהם

 

הגדרת שגרת העבודה: מי מודד, איך מודד, איך מוצג, לו"ז
תקשור התכנית בקרב אנשי החברה, כולל מצגות, דוחות וסימולאטור
משוב
ליווי ההטמעה.