ניהול

פיתוח נאמנות (שימור) לקוחות ומניעת נטישת לקוחות​

לקוחות עוזבים בגלל גישה שירותית לקויה.
עלות השגת לקוח חדש יקרה משמעותית מעלות שמירה על לקוח קיים.
לקוחות מרוצים מספרים לאנשים על החוויה החיובית ולקוחות לא מרוצים מספרים על החוויה השלילית ליותר אנשים.

רמת השירות היא גורם מבדל בין חברות

​גיבוש והגדרת תפיסת השירות, יצירת תשתית המאפשרת בסיס יציב להענקת שירות מצוין, הטמעה של תפיסת השירות, מפגשים עם לקוחות, הקשבה ללקוחות ולאנשי החברה, בחינת התהליכים, ביצוע שינויים ושיפורים בעקביות וברציפות, פיתוח מנגנון בקרה, חניכת והדרכת אנשי השירות מבטיחים שיפור שירות טיפוח נאמנות לקוחות ושביעות רצון לקוחות.