ניהול

הסבת מערך / מוקד שירות למערך / מוקד מכירה

הזדמנויות עסקיות והמיקוד בהגדלת הרווחיות מובילים לקבלת החלטה להסב חלק ממערך השירות למערך מכירתי, תוך שמירה על רמת השירות ובמסגרת המשאבים הקיימים.

השלבים העיקריים בהובלת ויישום השינוי המהותי:
- בניית תכנית מכירות אופרטיבית
- קביעת יעדים עסקיים וכנגזרת מהם את יעדי המכירות
- תכנון המשאבים הנדרשים להשגת היעדים
- התאמת תהליכי העבודה ליעדי המערך החדש
- התאמת המשאב האנושי הקיים למשימות, רתימת האנשים לשינוי מתוך שותפות ומחויבות
- מערך מדידה ותגמול.
- הגדרת פערי הידע והמיומנויות וביצוע הכשרה בהתאם
- לווי וחניכה  למנהלי צוות ובעלי תפקידים
- משוב לשיפורניסיון רב בהסבת מערכי שירות למערכי מכירות, אשר היוו מנוע צמיחה רווחי ומשמעותי בחברות עסקיות