ניהול

רויטל סגל יעוץ עסקי revital segal

​בניית תשתית עפ"י מתודולוגיות ניהול ובקרה מוכוונת תהליכי עבודה, ממוקדת בהנעת האנשים לתוצאהמתודולוגיית ניהול ובקרה מוכוונת תהליכי עבודה מקנה לצוות הניהולי כלים לניהול ומגדירה תהליך סדור של תהליכי עבודה, צמצום שונות וחסכון בעלויות.
ביצוע מיפוי מצב קיים, הגדרת מצב עתידי, הבנת הפערים בין המצוי לרצוי וזיהוי סיבות השורש לפערים.
תכנית העבודה הינה התוצר של התהליך ותאפשר טיפול בסיבות השורש, מציאת פתרונות מתאימים ויישומם בפועל.


ראייה זו תייצר מיקוד במטרות וביעדים ותגדיל את סיכויי ההצלחה.
תהליכים ניהוליים הכרחיים לאורך שלבי תהליך הייעוץ הינם: יזום ואבחון, תכנון, ביצוע, מעקב ובקרה, משוב וסיום.
לאורך כל הדרך נוודא כי קיימת סינרגיה, שהידע המקצועי בתחום המוצר והעסק מיושם ומנוהל באופן מיטבי ובמקביל נבנית תשתית עפ"י מתודולוגיות ניהול ובקרה מוכוונת תהליכי עבודה, ממוקדת בהנעת האנשים לתוצאה, הכוללת הקניית מיומנויות מכירה, מתודולוגיות ניהול ובקרה, מערך מדידה ותמרוץ, הטמעת שגרות ניהול מוכוונות מכירה, בחינת התהליכים וביצוע שינויים נדרשים.
שילוב של התמחות מקצועית עם ניהול יעיל ואיכותי יביאו להצלחת העסק, להנעת האנשים לתוצאות במושגים של שיפור תפוקות, חיסכון בעלויות, עמידה בלוחות זמנים ובמסגרת התקציב.