ניהול

רויטל סגל יעוץ עסקי revital segal

השבחת מערך המכירה - מדידת תפוקות, שיפור תהליכים ומיצוי פוטנציאל המכירות
 

מדידת תפוקות - מנהלים וארגונים מצפים לתפוקות ולתוצאות אולם בפועל לא תמיד הן מוגדרות, מתוקשרות, מובנות, נמדדות ו/או מבוקרות.
תפוקות הן כלי המדידה המרכזי להערכת האנשים ומסייעות לארגון לעמוד באתגרים שהציב לעצמו.

שיפור תהליכי העבודה -  תהליך השיפור הינו נושא חשוב ביותר המייצר יתרון תחרותי, בחינה ובחירת התהליכים האפשריים לשיפור, מציאת וקביעת מדדים המאפשרים השוואת הנתונים לפני ואחרי, קביעת ערך המדד הנכון לבחינת השיפור, ובחירת האפשרות הטובה ביותר.

מיצוי פוטנציאל המכירות -  האתגר לשלב בין מימוש פוטנציאל הארגון, המחלקות המרכיבות את הארגון, התפקידים והאנשים המאיישים אותם.

השבחת מערך המכירה מתבצע ב 4 שלבים עיקריים:
ביצוע אבחון מקיף הגדרת המצב הקיים, המצב הרצוי והפערים ביניהם
גיבוש תכנית עבודה: יעדים, מדדים, אבני דרך ולוחות זמנים
יישום תכנית העבודה עד להצלחה: לווי אישי של המנהלים, בתבונה וברגישות, הקניית כלים ליישום מידי למנהלים והטמעתם בשגרת העבודה היומיומית, חניכת מנהלים, הארת הנקודות החיוביות ורתימת האנשים, משוב ודווח בנקודות אבני הדרך.
מפגש סיכום: משוב לתהליך והערכת התוצאות מול היעדים שנקבעו.