ניהול

רויטל סגל יעוץ עסקי revital segal

לווי הארגון וצוות המנהלים בתהליכי שינוי ושיפור תהליכים​מענה רחב וכולל לניהול שינויים ולשיפור תהליכים משלב התכנון ועד להטמעה מוצלחת.

בשלב ההערכות יבוצעו:
- סיוע באיתור כוחות ותרחישים אפשריים, שעשויים להשפיע על הצלחת השינוי ושיפור התהליכים.
- זיהוי ומיפוי אלמנטים בתרבות הארגונית בעלי השפעה על פוטנציאל השינוי ושיפור התהליכים.
- מיפוי ערכים מקדמים וערכים בולמים.
- זיהוי עמדות, ציפיות, חששות ורמת מחויבות בקרב אנשי הארגון, עובדים ומנהלים.
- איתור וגיוס אנשי המפתח שיסייעו בהובלת השינוי ותהליכי השיפור.
- זיהוי ונטרול מקורות התנגדות צפויים.
- יצירת תשתיות ארגוניות להובלת השינוי ושיפור התהליכים ולרתימת המובילים.
- בניית ועיצוב מהלכי הסברה ורתימת האנשים.

 

בשלב הטמעת השינוי ושיפור התהליכים:
- תמיכה ולווי המנהלים לאורך תהליך השינוי ושיפור התהליך.
- הגדרת אבני דרך, יעדים ומדדי הצלחה.
- הקניית כלים להתמודדות במצבי קושי.
- העברת המסרים באמצעות תהליכי שיווק פנימיים בתקשורת פורמאלית ובלתי פורמאלית.
- סיוע בפתרון בעיות ארגוניות והתנהגותיות, תוך כדי תנועה.
- עיצוב שינויים וביצוע התאמות בתהליכי העבודה, כנדרש מתהליך השינוי ושיפור התהליכים.

עבודה מדויקת בשלב ההערכות תבטיח התמודדות טובה יותר עם הקשיים בהמשך. יחד עם זאת, לא הכול צפוי מראש.

בדרך נדרש לפתרונות יצירתיים, נחישות ואופטימיות, כחלק בלתי נפרד מהטמעת תהליך השינוי ושיפור התהליכים.​

CoDo יעוץ עסקי יישומי