ניהול

CoDo יעוץ עסקי יישומי

בניית תכניות עבודה הכוללת: יעדים ומדדים, תמריצים, סקרים ומנגנוני שיפור ובקרה

במטרה להתמקד ולשפר ביצועים יש צורך בבניית תכנית עבודה, תכנון נכון של הפעילות מבהירה את הדרך ואת סדר העדיפויות, מקצה את העבודה בין האנשים ומפיקה מכל אחד מהאנשים את המקסימום.


יעדים ומדדים – בשביל להשתפר צריך למדוד, היעדים הם סימני הדרך, מה עלינו לבצע. המדדים ניתנים כדי לבדוק האם אנחנו עומדים ביעדים.


תמריצים – שכר בסיס ותגמול בגין ביצועים נפוץ בתפקידי מכירות ושירות. בתפקידים אלו קל יחסית להציב יעדים מספריים ולבדוק אם האנשים עמדו בהם או לא. יחד עם זאת המפתח להנעת האנשים לתוצאות טמון ביישום והטמעה נכונים.


סקרים –  חברות רבות מבצעות סקר לקוחות אחת לתקופה. התוצרים: מידת שביעות רצון הלקוחות מהשירות, מהמוצר, מה יש לשפר ועוד. ניתוח עומק של תוצרי הסקר מהווה בסיס לתוכנית העבודה לשיפור התוצאות העסקיות.


מנגנוני שיפור ובקרה – כלים ניהוליים אשר משפרים את יכולת המנהל לנתח נתונים כמותיים, דפוסי התנהגות ואת מידת ההטמעה. בקרה ומדידה בזמן אמת מובילים לשיפור משמעותי של התוצאות העסקי​ות