ניהול

אפיון והקמה של מוקדי מכירה ותמיכה באתר האינטרנט

מצוינות מכירתית מתחילה בתכנון ובבניה נכונה של מערך מכירות, הקמה מוצלחת של מערך מכירה המורכב ממוקד מכירה וצוות תמיכה באתר האינטרנט נותנת בסיס לתפקוד יעיל, מאפשרת חוויית לקוח טובה מאד ומובילה להגדלת מכירות.
ההצלחה טמונה בהון האנושי, באנשי צוות מכירות מעולים הפועלים במסגרת מערך מכירות חכם, הפועל בתהליכי עבודה נכונים ומתוכננים.​
 

צוות מכירות טוב מורכב מאנשים מקצוענים, הנמדדים הן ברווחיות והן באיכות. אנשים היודעים לטפל בהתנגדויות ולמצוא את שביל הזהב בין רווחיות הארגון לבין צרכי הלקוחות.
תהליך הייעוץ והלווי כולל בדיקת צרכים, תכנון, איתור חלופות והתאמת פתרון ספציפי ומותאם לארגון, הקניית כלים, ליווי וחניכה בשטח, בניית מודל מדידה ותגמול הפקת דוחות, בקרות והכשרות.

 

התהליך מתבצע תוך ראייה רחבה המשלבת את צרכי הלקוחות וצרכי הארגון, כך שמערך המכירות ייצר סינרגיה בין אנשי מוקד המכירות ואתר האינטרנט, אשר בסופו של דבר תוביל להגדלת המכירות.